انقلاب هیبریدی؛ مبارزات پارتیزانی+ نافرمانی مدنی+اعتصابات سراسری= سرنگونی جمهوری اسلامی و اما و اما!

جمهوری اسلامی که فرزند ناقص الخلقه و صد پدر و نتیجه هماغوشی ارتجاع سیاه ( ملایان + مصدقی ها) و ارتجاع سرخ ( اوباش توده+ فدایی+مجاهد و در کل چپ ۵۷ تی) و اشتباهات مرگبار شاه در عدم سرکوب تروریست

بیشتر بخوانید

رهبر نفهم انقلاب اسلامی و توهم فهمیدن!

حرفهای اخیر خامنه ای در نفهمیدن مردم را میتوان فقط با اشاره به نمونه انقلاب ۵۷ و آن نسلی که این آدمخواران را بر ایران حاکم کرد، درست خواند؛ گر نه نسلی که فرسنگ ها از رهبر دیوانه جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید