درمانده، ادبیاتی که امروز در خیابان ها مشاهده میشود، ثمره همان نظر نزدیک شما به آن یار قدیمی است!

این روزها اوباش ۵۷ تی شده اند معلم اخلاق جامعه که وامصیبتا، ملت چقدر بی تربیت هستند! اول از همه باید به این تنگنمایان دهان گشاد گفت که در همین انقلاب کذایی ۵۷، شما ترمیناتورهای ۵۷T _رکیک ترین ناسزاها را

بیشتر بخوانید

نه از النصر بالرعب خامنه ای میترسیم و نه فریب الحرب خدعه استمرارطلبان را میخوریم؛ جای جمهوری اسلامی فاضلاب تاریخ است!

سالهاست رفتن جمهوری اسلامی و پایان این نظام اهریمنی آرزوی ۸۰ میلیون ایرانی( جمعیت ایران ۸۶ میلیون است) شده است. اما براستی چرا تاکنون مردم با وجود اینکه میخواستند، اما نتوانستند؟ برای تحلیل رفتار جمهوری اسلامی با مردم باید کمی

بیشتر بخوانید

سرت را بالا بگیر مرد؛ تو مرد ساحل را داری، تو حمایت مردمان خسته ای را داری که با فریاد نام رضا شاه، ترا رهبرند!

دیروز سخنرانی آقای رضا پهلوی را گوش دادم و از مقایسه «صدام» با سران جمهوری اسلامی خوشحال شدم. این مقایسه یعنی رضا پهلوی خوب میداند که ایران «اشغال» شده است و همانگونه که چند سال پیش خودش گفت، باید ایران

بیشتر بخوانید

ما یادمان نمی‌رود كه گفتيد حكومت علي اما دست معاويه را از پشت بستيد”

وقتی هواپیما جوانان نخبه کشور را زدید در دلتان گفتید چه توضیحی بدهیم، مردم فرموشکارند، چند روز دیگر یادشان می‌رود.ولی ما یادمان نرفت.سعی کردیم هم فراموش کنیم، شاید بتوانیم زندگی کنیم، ولی مگر می‌شد.ما تا عمق دل‌مان سوخته بود، هم

بیشتر بخوانید