نقل یک خاطره از روزهای انقلاب

انقلاب که پیروز شد  دانش آموز دبیرستان بودم. یادم هست یکی از همکلاسی ها که کنار من روی یک نیمکت می نشست فرزند یکی از مدیران وزارت آموزش پرورش بود. خیلی بچه تر و تمیز و از خانواده پولداری بود.

بیشتر بخوانید