علی مطهری، عصاره معجون تهوع آوری به نام اصول گرای اصلاح طلب؛ دیگه تمومه ماجرا!

علی مطهری ، این نماینده عقب افتاده مجلس شورای اسلامی،این روزها پس از آنکه مطمئن شد در مجلس آینده جایی ندارد، شروع کرده است به بلبل زبانی. یکی باید به این فرد فرصت طلب یادآوری کند که اگر راست میگویی

بیشتر بخوانید