سطح درک و شعور خلخالی از وکالت

توضیحات خلخالی پیرامون نظر اسلام درباره وکالت و زمان اجرای حکم

درمورد سرعت عمل دادگاهها (در اجرای حکم اعدام) و عدم حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع باید بگویم وقتی کسی مجرم شناخته شده از نظر شرع غذا دادن و آب دادن به مجرم حرام است!! و نمی توان او را زنده نگهداشت و باید کشته شود و ساعت معینی ندارد…

درباره اینکه چرا متهمان نمی توانند وکیل انتخاب کنند باید بگویم در الگوی اسلامی برای وکیل جائی در نظر گرفته نشده مگر آنکه مثلا متهم لال باشد. کسی که قدرت (حرف زدن) دارد وکیل لازم ندارد!!

بیشتر بخوانید

اجرای حکم اعدام در عهد قاجار

هنگامیکه سلطان برای نظم مملکت و حفظ مراتب عدالت حکم بسیاست میراند اول عکس آن مقصر که دزد است یا قاتل یا تقصیر دیگر کرده که واجب القتل دولتی است در عکاسخانه انداخته بحضور شاه میبرند و تا این عکس

بیشتر بخوانید