دو آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند، کنگره امریکا حمله به تروریستها را ممنوع کرد!

رژیم تروریستی اسلامی در حالی که در مشکلات داخلی بسیار ناکارآمد است و هم اکنون در بحرانی ترین شرایط حیات خود بسر می برد اما در خارج از مرزها، به تشنج آفرینی و عملیات تروریستی خود شدت بخشیده و انتظار می رود این روند تا هنگام انتخابات امریکا سیر افزایشی پیدا کند.

بیشتر بخوانید