بمباران پایگاههای سپاه در نزدیکی دمشق

خبرگزاری دولتی سوریه خبر از وقوع انفجارات مهیبی در نزدیکی دمشق داد که توسط هواپیماهای اسرائیلی صورت گرفته است. براساس گزارشات اولیه این حملات در چند نقطه که عمدتا محل دپوی مهمات و تسلیحات نیروهای وابسته به سپاه پاسداران هستند

بیشتر بخوانید