پررویی خامنه ای بعد از رفتن ترامپ

علی خامنه ای امروز گفت ما در چند سال گذشته، موقع توافق برجام، عجله کردیم. این بار عجله نداریم و باید توافق طوری تنظیم شود که بیشتر به نفع ما باشد! با این پررویی خامنه ای ، خوشبختانه مذاکرات با

بیشتر بخوانید