زنگ خطر: منشور جعلی و دروغین

باور کردنی نیست در قرن بیست و یکم و در عصر اینترنت و ارتباطات، در روز روشن منشوری تقلبی به نام اصناف و گروههای داخل کشور منتشر شود و نه تنها دروغ بودنش مورد انتقاد قرار نمی گیرد بلکه مورد

بیشتر بخوانید