مجتهدی که از مردم میخواست به بند کفش اش هم احترام بگذارند

در ایّامی که مرحوم امینی صاحب کتاب ارزنده الغدیر به ایران تشریف آورده بود در یک مجلسی که چند نفر در خدمت ایشان نشسته بودند یک کسی به ایشان عرض کرد آقا من اگر به حضرت اباالفضل العبّاس عقیده نداشته

بیشتر بخوانید