انفجار بیروت، دود شدن عمق استراتژیک رژیم

صرفه نظر از اینکه انفجار مهیب بیروت حادثه بوده و یا عمدی بوده، نشانگر ناکارآمدی تشکیلات حکومت و دولتی است که اختیارش را در دست یک گروه تروریستی مزدور جمهوری اسلامی قرار داده است.

بیشتر بخوانید