قلندران از خواب بر می خیزند!

متاسفانه برخی افراد مثل حسن اعتمادی!!، بهروز ستوده و فرید انصاری دزفولی بعد افتادن تب و تاب کارزار نه به جمهوری اسلامی، شروع به تخریب و تهمت به امضا کنندگان زده و با تمسخر، هدف این کارزار را به کل

بیشتر بخوانید

پیمان نوین وگفتگو درمورد شرایط ایران حسن اعتمادی, جهانگیر لقائی و اسماعیل وفا یغمائی (۵۲ دقیقه)

تلویزیون اندیشه. پیمان نوین وگفتگو درمورد شرایط ایران و لزوم همبستگی و اتحاد شخصیتها و نیروها و درک شرایط خطیری که ایران در آن به سر میبرد. حسن اعتمادی جهانگیر لقائی اسماعیل وفا یغمائی

بیشتر بخوانید