پرونده استیضاح ترامپ بسته شد

یاد اون کاربری که از روز برنده شدن ترامپ در انتخابات سال 2016 هر روز وعده میداد که ترامپ تا یک ماه دیگر برکنار و زندانی و اعدام میشود بخیر! دمکراتها برای کنار زدن ترامپ به مدت سه سال است

بیشتر بخوانید