مبانی ترور اسلامی در قرآن و حدیث؛ ایمان سلیمانی، اسماعیل یغمایی و مانی (ویدئو- ۲ ساعت)

ایمان سلیمانی جمله جالبی گفت: گفت ما مسلمان افراطی نداریم, مسلمان تفریطی داریم!

بیشتر بخوانید

نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام – موسا حاتمیان

خدای ناکرده گمان نشود، که این سخنان یکی از ساکنان بخش زنجیری ها یا لختی های امین آباد تهرانست، نه ابدا، بلکه این پژواک فریاد محمد و علی از حرا تا احد است، که همین امروز همچو باد معده ای یکصدهزار و چهارصد ساله، از شیخک آیت اللهی بدر آمد

بیشتر بخوانید