مجتهدی که برای نجات او امام حسین یک شهر را ویران کرد!

مرحوم حاج شیخ حسین ملقب به نظام، یکی از وعاظ مشهور بود و مورد توجه اهل بیت رسالت بخصوص سالار شهیدان علیهم الصلوه و السلام بود و عنایت مخصوص و کرامتی درباره آن مرحوم فرمودند که بسیاری از مردم از خود او شنیده اند و در اینجا مناسب است برای حاضرین و اینده گان داستان آنرا بنگارم که بدانند امامان ما یعنی خانواده نبوت و رسالت دوستانشان را فراموش نمی کنند و وانمیگذارند.

بیشتر بخوانید