مجتهدی که در حادثه 11 سپتامبر هم دست داشت

حاج رضا ملکی از چهره های ورزشی ایران نقل می کند می خواستم به زیارت عتبات عالیات در عراق بروم، برای خداحافظی خدمت آیت الله آسید باقر موحد ابطحی رسیدم.

وقت خداحافظی به من فرمودند: وقتی انجا مشرف شدی یک خبر بسیار مهم به گوشتان خواهد رسید که خبری جهانی است و دنیا را تکان خواهد داد.

از ایشان پرسیدم: آن خبر چیست؟ ما را مطلع کنید که بسیار کنجکاو هستم.

بیشتر بخوانید