مجتهدی که بیضه همسایه را متورم کرد

نقل است كه، وقتى يكى از همسايگان آن مرحوم به لهو و لعب و ساز و طرب اشتغال داشت، حاجى مرحوم يكى از ملازمان خود را فرستاد نزد او، كه اين عمل را ترك كن.

آن شخص در جواب گفت: به آقاى خود بگو كه، غل به خايه من بگذارد!

آن شخص همين مطلب راعینا به مرحوم حاجى عرضه داشت. آن بزرگوار چون وقت ظهر شد به مسجد رفت بعد از نماز موعظه فرمود و بعد از موعظه دعا فرمود و عرض كرد كه، خدايا من كه صنعت (آهنگری) نمى دانم كه غل به خايه او بگذارم.خودت بیضه اش را غل ببند بحق محمد و آل محمد!

فورا بيضه آن شخص، ورم كرده و كم كم بزرگ شد و در همان شب به هلاكت رسيد.

بیشتر بخوانید