گزارشی از ضرب و شتم و تجاوز به حقوق مردم توسط اوباش جمهوری اسلامی به روایت فردی مذهبی و نزدیک به رهبر!

ضرب و شتم «اشتباهی» مستندساز نزدیک به دفتر رهبری، جواد موگویی کتاب‌نویس و مستندساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از بازداشت «اشتباهی» خود در میدان انقلاب و ضرب و شتم خود توسط مأموران امنیتی خبر داد. وی در اینستاگرام

بیشتر بخوانید