ویتگنشتاین و «جهان نگری»

پرسش ویتگنشتاین از یکی از دانشجویانش[efn_note]الیزابت انسکمب، که بعدا خودش هم مانند ویتگنشتاین استاد فلسفه دانشگاه کمبریج و عضو آکادمی بریتانیا شد.[/efn_note]:چرا مردم میگویند این که آدمها فکر میکردند خورشید به دور زمین میگردد ـ و نه زمین حول محور

بیشتر بخوانید