برگی از خاطرات حاج سیاح – ورود وباء به ایران به دست آخوندها

ویروس کرونا که بجان مردم ایران افتاده و به مدد لا ابالی گری و بلاهت آخوندها وارد ایران شد اولین باری نیست که آخوندهای احمق و نادان مردم ایران را دچار اپیدمی و مرگ و بیماری میکنند. در زمانی که

بیشتر بخوانید