معلوم نیست اون کی بوده که هر روز سراغش می آمده

علامه مجلسی  می نویسد: زنی به نام فاطمه بنت نعمان نجاریه می گوید: من رفیقی از طایفه جن داشتم، ایشان هر موقع بر من وارد می شد، به عمل زنا مشغول می شدیم. روزی آمد و بالای دیوار نشست و

بیشتر بخوانید

حضرت، جن گیر تشریف داشتند

آخوندها در این دوره و زمانه که چشم و گوش اغلب مردم باز شده و  اعتقادی به خرافات ندارند، روایات و احادیث مزخرف را از شما پنهان می کنند و اگر کسی هم آنرا نقل کند فورا می گویند آن

بیشتر بخوانید