اگر دولت غرب‌گرا در ایران بر سر کار بیاید، فروپاشی روسیه شروع می‌شود

صحبت فوق یعنی ایران غربگرا بسیار بدتر از ایران اتمی است، و باعث بخطر افتادن منافع روسیه و حتی فروپاشی آن می شود؛ در مناظره امروز برنامه چشم انداز و با مناظره جمشید برزگر و رجب صفروف رئیس شورای روابط

بیشتر بخوانید

ازدواج عروس خانمی که اختیارش دست لات محله بود

خانمی می خواست ازدواج کند، بعد از کلی گفتگو و شرط و شروط، لات محله هم آمد و گفت: من مخالف این وصلت هستم چون اگر این خانم شوهر کنه پس تکلیف ما چی میشه؟ رابطه ما با این خانوم

بیشتر بخوانید