اهمیت اسناد فاش شده از هک شدن خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس درواقع خبرگزاری نیست بلکه اتاق فکر پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. هکرهای ناشناس موفق شده اند اسناد محرمانه و فیلم های زیادی را از طریق هک کردن فارس بدست بیاورند که ارزش اطلاعاتی زیادی دارند و قرار است بزودی

بیشتر بخوانید