ده بهمن جشن سده نمادی از هویت ایرانی در برابر هویت جعلی تحمیلی خجسته باد- اسماعیل وفا یغمائی

ده بهمن جشن سده، جشن نور و گرما و شادی و رقص، نمادی از هویت کهن واصیل ایرانی در برابر هویت جعلی تحمیلی هویت سوگ و عزا و دروغ و خرافات

بیشتر بخوانید

جشن سده (جشن پدیدار آمدن آتش) بر همه ایرانیان خجسته باد – ۱۰ بهمن

داستان پدیدآمدن آتش و بنیاد نهادن جشن سده در شاهنامه بدین گونه آمده‌است که هوشنگ با چند تن از نزدیکان از کوه می‌گذشتند که مار سیاهی نمودار شد؛ هوشنگ سنگ بزرگی برداشت و به سوی آن رها کرد؛ سنگ به

بیشتر بخوانید