جام جهانی هم نتوانست خیزش مردم را به حاشیه ببرد

جمهوری اسلامی خیال میکرد با فرارسیدن مسابقات جام جهانی در قطر، و شور و جذابیت بازی ها، خبرهای اعتراضات و خیزش مردم به حاشیه رود و بخاطر همین رسانه های رژیم کمی فتیله سانسور را در گزارشات مستقیم از بازیها

بیشتر بخوانید