فیلم آتش زدن لاستیک و بستن جاده منتهی به گور قاسم سلیمانی در کرمان

مردم شهرک چهارده معصوم در رابطه با قطعی ۵ روزه آب، گاز و برق این شهرک در یک حرکت اعتراضی با بستن جاده و آتش زدن لاستیک در نزدیکی ترمینال جدید شهرکرمان دست به اعتراض زدند. این جاده به قبر قاسم سلیمانی منتهی می‌شود که با بستن این جاده این مسیر بسته شده است.

بیشتر بخوانید