قدم بعدی در «بازی تورمی»
تحلیلی از محمد حسین ادیب (اقتصاددان و استاد دانشگاه)

تهران یعنی چه ؟ ما نفت صادر می کردیم و پول آن را می دادند به مردم تهران ( عمدتا ) و مردم تهران از هم چیز می خریدند ، تهران همین بود و دیگر هیچ ، حالا دیگر نفت صادر نمی‌شود و چیزی نیست که از هم بخرند ، به این معنا دیگر تهرانی وجود ندارد اما ١۴ میلیون نفر در آن زندگی می کنند

بیشتر بخوانید

چشم بندی «کارشناسانه» دولت برای چاپ پول

اغلب خوانندگان هر از گاهی رکورد جدیدی از نقدینگی را در رسانه ها مشاهده کرده اند (طبق آمار بهمن ۱۳۹۸ در حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان) . حتی خامنه ای هم متوجه شده که این غولی است که میتواند همزمان

بیشتر بخوانید