در عراق هم دست ایران از ذخایر ارزی کوتاه ماند

رادیو زمانه- دست ایران در عراق هم از ذخایر ارزی خود کوتاه ماند. آنچه که بعد از خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی در مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا غیرقابل تحمل بود، در مبادلات تجاری با عراق تحقق یافت:

بیشتر بخوانید