شهر سوخته

شهر سوخته به طوریکه از نام آن پیداست، شهریست که روشن نیست در نتیجه چه حادثه‌ای سوخته و به صورت ویرانه در آماده است و سپس گذشت سده‌ها آنرا به فراموشی سپرده. حوادث طبیعی به خصوص باد‌های موسمی، قشری از‌

بیشتر بخوانید