خامنه ای: منظور من از نرمش قهرمانانه تقیه بود!

در فرهنگ شیعی تقیه یعنی دروغ و کلک اوباما خیال میکرد منظور خامنه ای از نرمش قهرمانانه خامنه ای، کنار گذاشتن برنامه ساخت بمب اتمی بود. نمیدانست تقیه یعنی چی.

بیشتر بخوانید

نه آقا سعید، نه، در سرزمینی که تقیه اسلامی اصول دین و حکومتداری میشود، حرف از دروغ نگفتن و داریوش بزرگ اگر یاوه نباشد، اشتباه است!

سعید آقای حجاریان، جانباز اصلاحات در یکی از مصاحبه های جدیدشان فرموده اند که جمله داریوش کبیر در مورد عدم دروغگویی راهگشای ایران امروز است! آقا سعید اصلاحات مثل اینکه یادشان رفته است ایران هخامنشی غیر اسلامی بوده است و

بیشتر بخوانید