موضع چامسکی در مورد جنگ اوکراین «چپ» نیست، در واقع هیچ چیز نیست، جز یک لجبازی عاری از محتوا

نوام چامسکی اخیرا در مورد جنگ اوکراین یک موضع اتخاذ کرده که خلاصه اش این میشود که اوکراین باید دنباس را واگذار کند و کریمه (قبلا اشغال شده) را هم کاملا از فکرش خارج کند تا بالاخره ما به «صلح» دست یابیم!

بیشتر بخوانید