گزارشها از عراق: در یک کارخانه سایپا در حومه بغداد موشک تولید میشود!

این منطقه تحت کنترل شبه نظامیان شیعه وابسته به ج.ا. قرار دارد. Car factory allegedly used by Iranians and Shia militias to manufacture and modify rockets and missiles. #Iraq #Iran pic.twitter.com/Q20REfy5Gj — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) February 18, 2021

بیشتر بخوانید