جورج سوروس پشت پرده بسیاری از اتفاقات

در روزهای اخیر جورج سورس مبلغ یک میلیارد دلار برای حمایت از موسسات و جنبش های ضد امریکایی اختصاص داده است. البته او اسم این کار را تلاش برای ایجاد جهانی بدون مرز گذاشته ولی در واقع او بدنبال فروپاشی نظام امریکاست.

بیشتر بخوانید