قابل توجه عشاق الفلسطین: هزاره‌های افغانستان در معرض نسل‌کُشی

رهبر حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان پنج سال گذشته را از مرگ‌بارترین سال‌ها برای هزاره‌های این کشور دانسته. بنا به گفته عباس ابراهیم‌زاده، این قوم در معرض شدیدترین حمله‌ها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

دینی که از گور و اجساد مخالفان خود نیز هراس دارد – مسعود نقره کار

اسلام, بویژه تشیع, “ دین عدم تحمل“ اجساد و گور دگراندیشان و مخالفان خود نیز هست. تاریخ نمونه های بسیاری از این نوع عدم تحمل اسلامی و “ بی حرمتی “ و ددمنشی نسبت به جنازه و گور مردگان در

بیشتر بخوانید