نوچه های جواد ظریف مشاور رسمی بایدن

پولیتیکو– تريتا پارسى و مت داوس، دو بنيانگذار ناياك، در ليست بايدن براى گرفتن پست مشاور امنيت ملى آمريكا و خاورمیانه هستند. روزهای تیره و سیاه در انتظار مردم ایران است. کثیف ترین عناصر ضد ایرانی شده اند مشاور امنیتی

بیشتر بخوانید

گزارش روشنگرانه حسن داعی

گفتگوی روشنگرانه حسن داعی در مصاحبه علیرضا میبدی نشانگر نقش دموکراتها و سرمایه داران بزرگ حامی آنها در مماشات با رژیم از طریق کمک به ارگانهایی چون نایاک و کوینسی انستیتو است. با توجه به این گزارش آیا اگر چنان

بیشتر بخوانید

اوباشهم !!!!

ترجمه مقاله ای در شماره ۲۶ کتاب جمعه (به اصطلاح مترقی ترین نشریه چپ در دوران انقلاب به سردبیری احمد شاملو) مورخ ۲ اسفند ۱۳۵۸ به نام “چگونه سیا مطبوعات و تلویزیون را هدایت میکند” چاپ شده که اصل مقاله

بیشتر بخوانید