مجتهدی که کرونا را شکست داد

حقير محمّد حسن مدرّس فتحى شايد پنج يا شش ساله بودم و محمّد حسين برادرم كوچك تر بود كه پدرمان مريض و به ذات الريه مبتلا شد. همه از حيات او قطع اميد كرده، مرگش به نظر طبيب و اطرافيان

بیشتر بخوانید

مجتهدی که با یک نگاه کردن، طرف را به راه راست می آورد

حضرت حاج آقای هاشمی زاده فرمودند : اصفهان چهل بابا داشته که همه از اولیاء و از عجایب روزگار بودند البتّه از این چهل باباها هفت هشت تای آنها را می شناسیم که یکی هم “بابا ابرو” یا ” پیر

بیشتر بخوانید