دزد هم دزدهای زمان شاه؛ نور به قبرت بباره که حتی دزدان زمان تو‌ هم سگشان شرف داشت به دزدان این جمهوری واقعا اسلامی!

امروز خاطره ای از یکی از دوستان جهان پهلوان تختی در سایت های اینترنتی منتشر شده است که نشان میدهد انقلاب سیاه و‌جاهلانه ۵۷ فارغ از عواقب مخرب سیاسی اش چه بلایی بر سر فرهنگ مردم آورده است. در روزگاری

بیشتر بخوانید