کارآمدی تحریم ها علیه روسیه

بخش انرژی که منبع اصلی درآمد روسیه است نه تنها تحریم نشده بلکه با افزایش قیمت نفت به بشکه ای ۱۲۵ دلار درآمدهای بیشتری نصیب پوتین کرده است. ثانیا روسیه صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و حداقل یکی دو سال میتواند فشارهای تحریمها را براحتی تحمل کند. دوسال مدت زیادی است برای تصرف اوکراین و سپس نشستن پشت میز مذاکره و معامله با طرف مقابل با دست پر.

بیشتر بخوانید