مجتهدی که شبها با چراغ نوربالا و مه شکن حرکت میکرد

آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی در دورانی که در عتبات حضور داشتند بسیار به مسجد سهله می رفتند و شبها تا صبح عبادت میکردند. یک شب که بسیار تاریک بود و چراغی در مسجد هم روشن

بیشتر بخوانید