انفجار عظیم در مرز ایران و افغانستان

اخبار و ویدئوها حاکی از این هستند که تعداد بسیار زیادی از تانکرهای حامل سوخت در گذرگاه مرزی اسلام قلعه منفجر شده اند. شدت آتش سوزی به حدی است که طبق تصاویر ماهواره ای دود حاصل تا صدها کیلومتر دورتر

بیشتر بخوانید