مستند با ارزش “چهار راه تمدن”

مستند با ارزش چهار راه تمدن از تلویزیون من و تو در حال پخش است. ظاهرا هفت قسمت است و هر قسمت یک ساعت. این مستند در قبل از انقلاب در ایران ساخته شد ولی با شروع اعتراضات انقلابیون ،

بیشتر بخوانید