تاریخ شفاهی؛ سرلشکر منصور قدر- بازگشایی جعبه پاندورای مصیبت ۵۷

افسر اطلاعات ارتش‌؛ سفیرایران در اردن‌ (۱۳۵۲-۱۳۴۶)‌؛ سفیر ایران در لبنان‌ (۱۳۵۷-۱۳۵۲)‌.

بیشتر بخوانید

تاریخ شفاهی؛ عقده جهان سومی بودن- داریوش آشوری

یک وجه مهم جهان سوم مساله آگاهی اش هست به وضع خودش. یعنی آگاهی یک جامعه به اینکه جامعه عقب مونده است, به اینکه خودش رو میخواد برسونه به یک جایی, به یک چیزی.

بیشتر بخوانید