تاریخچه اسلحه – نارنجک دستی

تاریخچه اسلحه – نارنجک دستی (Hand Grenade History) اولین نارنجکها در قرن ۱۶ میلادی و در اروپا مورد استفاده قرار گرفت. نارنجک اولیه یک گوی فلزی بود که با خرج تفنگ پر شده بود و به وسیله آتش زدن یک

بیشتر بخوانید