قسمتی از گفت‌وگوی علی مطهری با روزنامه سازندگی درباره محمد رضا عارف و نقش بیت خامنه ای در تصمیمات مجلس

نمی‌خواهند بگویند رهبری در این امور دخالت می‌کند. نمایندگان هم می‌گویند به دلیل اطاعت از ایشان امضایمان را پس گرفتیم. در حالی که این را امر بدی می‌دانند که نماینده بگوید به دلیل پیغام رهبری تصمیمش را تغییر داده است. می‌خواهند محرمانه بماند.

بیشتر بخوانید