مجتهدی که بواسیر طرف را با حمد و سوره درمان کرد!

زمانی که در مدرسه حجتیّه درس می خواندیم یکی از دوستان بیمار شد و بواسیرش عود کرده بود بطوریکه از شدّت درد قادر بر نشستن نبود. با جمعی از دوستان به عیادتش رفتیم. به اتّفاق همدیگر برای شفایش هفتاد مرتبه سوره حمد را خواندیم. پس از تمام شدن قرائت سوره حمد، از جای خود برخاست و نشست!

از کتاب خاطرات ایت الله مکارم شیرازی

بیشتر بخوانید