بشقاب سیمین ساسانی

در عصر ساسانی بهره‌وری از مناظر شکار برای تزئین ظروف سیمین شیوه‌ای کاملا رایج بوده و نمونه‌های فراوانی از آن در موزه‌های سراسر جهان به چشم میخورند. در این صحنه (شکل زیر)، تیرانداز بر شتری سوار و کمانش را برای

بیشتر بخوانید