آیا از این هم بدتر خواهد شد؟ بررسی و تحلیل اجمالی از شرایط و وضعیت موجود مردم ایران – اکبر کریمیان

“ما” چاره‎ی جز سرنگونی این نظام نداریم. با نابودی این نظام است که امکان نجات کشور و ملت فراهم میشود. شکی نیست که خطرات بسیاری بر سر راه ملت در گذار از جمهوری اسلامی نهفته است. ولی بدون هیچ شکی، با ادامه حیات ننگین نظام ضد انسانی و ضد ملی جمهوری اسلامی، ایران ویران و هر آنچه که ما را از آن می‌ترسانند، بر سرمان خواهد آمد.

بیشتر بخوانید