عکس های مراسم ختم بسیجی سقط شده امر به معروف محمد محمدی

پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصارالامام تهران هنگامیکه قصد مزاحمت به یک خانم تحت عنوان امر به معروف را داشت، توسط برخی از مردم و جوانان آن منطقه، به ضرب چاقو به هلاکت رسید.

بیشتر بخوانید