مدافعان حرم امام رضا و کرونایی که «مومن» نیست!

مدافعان حرم زینب «ج» در سوریه کم بود، مدافعان حرم های داخلی هم اضافه شدند. مشتی بت پرست که هنری جز ریش و پشم نیم متری گذاشتن ندارند، ناراحت هستند که چرا بساط خاله بازی اینها را نظام خرافه گستر

بیشتر بخوانید