برنز از سیا: هیچ نشانه ای از تصمیم رهبر ایران برای ساخت تسلیحات اتمی وجود ندارد! – تجمیع نظر دمکراتیک بر سر نابودی یک سرزمین و مردمانش

به هر قیمتی که شده ولو نابودی کامل اقلیت آزادی خواه و دلسوز ایران و البته که خود ایران و هویتش، باید این دست نشانده ها رو نگه داشت! شاید، شاید فردا فقط شکل زندانبان رو عوض کنند. اما رفرم

بیشتر بخوانید

برنزهای لرستان و ارتباط احتمالی آن با مذهب مهر در دوران مادها – عیسی بهنام

مهر را میستاییم که دارای دشت‌های پهن است، که از کلام راستین آگاه است، زبان آوری که دارای هزار گوش است، خوش اندامی که دارای هزار چشم است، بلند بالایی که بر بالای برج پهن ایستاده، زورمندی که بی‌ خواب

بیشتر بخوانید